Public Relations & Public Affairs

18 grudnia 2017

Strategie Komunikacji, Audyty

Opracowujemy kompleksowe strategie komunikacji obejmujące audyty, benchmarking, wywiady z ekspertami, pogłębione badania grupy docelowej. Budujemy strategie PR, marketingowe, digitalowe. Wspieramy firmy w tworzeniu strategii komunikacji związanych z rozwojem działalności na międzynarodowych rynkach. Realizujemy rozbudowane audyty w zakresie komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej oraz audyty wśród ekspertów i przedstawicieli mediów.

Stakeholders relations

Wspieramy firmy na różnych etapach komunikacji z interesariuszami.  Mapujemy osoby, podmioty, grupy – istotne dla bieżącej komunikacji oraz strategicznych inicjatyw prowadzonych przez spółkę. Prowadzimy działania z obszaru Influencer Relations. Przygotowujemy strategie komunikacji, budujemy długoterminowe relacje, angażujemy w prowadzone działania.

Komunikacja kryzysowa

Tworzymy kompleksowe scenariusze i manuale kryzysowe zarówno dla osób zajmujących się komunikacją jak i dla pozostałych pracowników firmy. Wspieramy ich wdrażanie. Analizujemy procesy, procedury, kanały, a także materiały wykorzystywane w komunikacji. Mapujemy interesariuszy, budujemy strategie antykryzysowe, wyznaczamy czynniki sukcesu. Prowadzimy szkolenia i symulacje kryzysowe, w tym specjalne panele dedykowane kryzysom w social media. Zarządzamy sytuacjami kryzysowymi, pełnimy funkcję rzecznika. Prowadzimy komunikację pokryzysową.

Komunikacja Globalna

Wspieramy ekspansję na nowe rynki i zwiększenie sprzedaży poprzez spójną komunikację w różnych kanałach dostosowując ją do lokalnych standardów. Współtworzymy sieci ECCO Network i Box Network zapewniając naszym klientom prowadzenie działań w ponad 50 krajach. Wspólnie zaplanujmy efektywne dotarcie do Twoich klientów i interesariuszy w Europie, Azji lub Ameryce.

Corporate social responsibility (CSR)

Wysoki standard odpowiedzialności przedsiębiorstwa za wpływ na społeczeństwo przekłada się na wzrost zainteresowania inwestorów, lojalność konsumentów i interesariuszy oraz poprawne relacje ze społecznościami lokalnymi oraz władzami, podniesienie poziomu kultury organizacyjnej a co za tym idzie pozyskanie lepszej kadry pracowników. Wprowadzenie zasad odpowiedzialnego biznesu wpływa znacząco na przewagę konkurencyjną dla polskich firm coraz częściej prowadzących działalność na nowych rynkach.

Wydarzenia medialne

Medialne wydarzenia specjalne to jedna z najskuteczniejszych metod komunikacji firmy z otoczeniem. Pozwalają zwiększyć zasięg realizowanych działań komunikacyjnych, budują angażujące relacje z klientami, firmą, produktami lub usługami. Wprowadzają konsumenta w świat marek i wartości firmy. Niezależnie od skali wydarzenia dbamy o wyjątkowy i unikalny jego charakter, aby był spójny ze strategią komunikacji i długofalowo budował pozytywne skojarzenia.

Komunikacja wewnętrzna

Opracowujemy kompleksowe strategie komunikacji wewnętrznej, realizując przy tym wewnętrzne badania i audyty. Wspieramy naszych klientów zarządzając komunikacją w procesie zmiany. Tworzymy i prowadzimy kampanie do pracowników obejmujące niestandardowe aktywacje oraz wydarzenia specjalne. Tworzymy treści do komunikacji z pracownikami, mierzymy ich skuteczność i atrakcyjność. Prowadzimy warsztaty dla pracowników oraz przedstawicieli zarządu. Rozwijamy komunikację o nowe narzędzia, wspieramy ich wdrożenie.

Raporty Wpływu

Prezentowanie branży lub organizacji przez pryzmat mierzalnych danych oddziaływania na gospodarkę i otoczenie pomaga w pozyskaniu poparcia różnych grup interesariuszy, klientów czy szeroko rozumianej opinii publicznej. Pomagamy firmom prezentować przełożenie ich działalność biznesowej w szerszym ujęciu ekonomiczno-gospodarczym, integrując wartości społecznej odpowiedzialności z działalnością komercyjną.

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty i szkolenia są stałym elementem naszej codziennej pracy. Pomagamy naszym klientom rozwijać wiedzę związaną z obszarami ich działania oraz wypracowywaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie komunikacji. Wspieramy w doskonaleniu posiadanych umiejętności. Oferujemy również zaawansowane treningi i symulacje kryzysowe, współpracując ze profesjonalnymi trenerami oraz zawodowymi dziennikarzami.logo logo
Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 | 01-141 Warszawa
logo