#PodzielSieDoswiadczeniem Katarzyna Rek

Aktualności
23 lutego 2017

Katarzyna Rek
Head of Corporate Communication Department,
Internal Communication Practice Leader w Grupie On Board Think Kong

Gdybym miała wskazać trzy najważniejsze umiejętności, które warto posiadać, rozpoczynając swoją przygodę w branży PR to niewątpliwie zwyciężyłyby:

Umiejętność komunikacji i współpracy. Ważne jest nie tyle „dogadywanie się” co raczej umiejętność uważnego słuchania, zadawania pytań, komunikacji z różnymi odbiorcami, mówienia krótko i na temat, ale też otwartość na zmiany i współpracę w zmieniającym się, wielozadaniowym otoczeniu.

Śledzenie i wnioskowanie. Rozumiane nie tylko jako „bycie na bieżąco” z tematami ważnymi dla branży – trendami, wydarzeniami, narzędziami, ale wyciąganie z nich wniosków i weryfikowanie informacji pod kątem przydatności w bieżącej pracy.

Bycie właścicielem tematów. Taką postawę rozumiem jako poczucie odpowiedzialności za to co robimy, samodzielność, umiejętność sprawnego działania lub zgłaszania pytań, gdy coś jest niejasne. Niezależnie od rodzaju zadania i jego trudności już od pierwszych dni pracy w agencji można uczyć się bycia liderem i właścicielem zadań. Ta umiejętność nie tylko ułatwia prowadzenie coraz bardziej złożonych zadań, ale również przyśpiesza rozwój kompetencji, a co za tym idzie otwiera drogę do awansowania wewnątrz organizacji.Spodobało Ci się to, co przeczytałeś? Porozmawiajmy
Doradzamy w obszarach takich jak: public relations, social media,
content marketing, strategia komunikacji i kreacja.

Tel (22) 321 51 00
Faks (22) 321-51-01
onboard@onboard.pl

Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 01-141 Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest spółka On Board Public Relations Sp. z o.o. ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu odniesienia się do kwestii przedstawionych w treści zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanego wyżej celu. Powyższa zgoda może być w każdej chwili przeze mnie odwołana na podstawie oświadczenia przesłanego pocztą zwykłą na podany wyżej adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres onboard@onboard.pl co może jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora moich danych i przysługujących mi uprawnień z tym związanych są zawarte Polityce Prywatności Administratora dostępnej tutaj.
logo logo
Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 | 01-141 Warszawa
logo