Komentarz teamu On Board Ecco Network startującego w kategorii PR w konkursie Young Creatives

Aktualności
15 maja 2017

Tegoroczna edycja Young Creatives postawiła przed nami poprzeczkę dość wysoko. Jury razem z partnerem kategorii PR, Fundacją Zaczytani.org, podeszło do konkursu nieszablonowo. Zadanie – opracowanie strategii działania, której celem miało być dotarcie do firm-mecenasów i zachęcenie ich do zakupu 44 “Zaczytanych ławek”, naszym zdaniem łączyło w sobie elementy komunikacji B2B (z racji głównej grupy docelowej) i B2C (z uwagi na charakter akcji społecznej prowadzonej przez Fundację). Z jednej strony postawiony cel był konkretny i policzalny, z drugiej wymagający wyjścia poza schemat, rozszyfrowania nietypowego insightu, odpowiedzi na współczesne wyzwania stojące przed firmami, rozwiązaniem których mógłby być m.in. program Fundacji. Zależało nam na odświeżeniu wizerunku partnera kategorii  i wystartowaniu z komunikacją w zupełnie nowych, niekojarzących się z nim kanałach. Z racji dużego wsparcia uznanych partnerów instytucjonalnych czy ambasadorów ze świata show biznesu, sympatyzujących z projektem od momentu jego powstania, nie chcieliśmy jednak rezygnować z licznych narzędzi, efektywnie pozycjonujących markę. Chcieliśmy zachować więc pewien kompromis, a jednocześnie podkreślić fakt, że Fundacja nie poprzestaje na dotychczasowych działaniach i tak jak wiele innych organizacji również ona może rozwijać swój potencjał w ciekawy i angażujący sposób.Spodobało Ci się to, co przeczytałeś? Porozmawiajmy
Doradzamy w obszarach takich jak: public relations, social media,
content marketing, strategia komunikacji i kreacja.

Tel (22) 321 51 00
Faks (22) 321-51-01
onboard@onboard.pl

Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 01-141 Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest spółka On Board Public Relations Sp. z o.o. ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu odniesienia się do kwestii przedstawionych w treści zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanego wyżej celu. Powyższa zgoda może być w każdej chwili przeze mnie odwołana na podstawie oświadczenia przesłanego pocztą zwykłą na podany wyżej adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres onboard@onboard.pl co może jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora moich danych i przysługujących mi uprawnień z tym związanych są zawarte Polityce Prywatności Administratora dostępnej tutaj.
logo logo
Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 | 01-141 Warszawa
logo