On Board Think Kong realizuje najnowszą akcję marki Optima

Aktualności
4 kwietnia 2019

Agencja On Board Think Kong realizuje najnowszą akcję dla margaryn funkcjonalnych marki Optima. Akcja jest realizowana pod hasłem „Wyzwanie Optima” i swoim zakresem uwzględnia działania public relations, social media oraz content marketing & SEO.

„Wyzwanie Optima” ma na celu promowanie zdrowej diety i zachęcenie jak największej liczby osób z podwyższonym cholesterolem do jego obniżenia. W ramach konkursu zakwalifikowani uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z badania profilu lipidowego, który pokaże aktualny poziom cholesterolu. Marka przy udziale dietetyka będzie wspierać wiedzą merytoryczną i praktycznymi poradami uczestników podejmujących wyzwanie, by w jak najłatwiejszy sposób mogli zmienić nawyki żywieniowe na bardziej zdrowe. Dodatkowo, spośród setki Polaków zostanie wyłoniona grupa, która weźmie udział w nagraniach filmów edukacyjnych.

Akcja ruszyła 29 marca 2019 r. i będzie promowana w Internecie (https://optymalnewybory.pl/wyzwanie/). „Wyzwanie Optima” jest częścią prowadzonych od 2018 r. działań edukacyjnych realizowanych przez zespół On Board Think Kong wyspecjalizowany w zakresie PR, content marketingu, SEO i social media.Spodobało Ci się to, co przeczytałeś? Porozmawiajmy
Doradzamy w obszarach takich jak: public relations, social media,
content marketing, strategia komunikacji i kreacja.

Tel (22) 321 51 00
Faks (22) 321-51-01
onboard@onboard.pl

Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 01-141 Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest spółka On Board Public Relations Sp. z o.o. ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu odniesienia się do kwestii przedstawionych w treści zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanego wyżej celu. Powyższa zgoda może być w każdej chwili przeze mnie odwołana na podstawie oświadczenia przesłanego pocztą zwykłą na podany wyżej adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres onboard@onboard.pl co może jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora moich danych i przysługujących mi uprawnień z tym związanych są zawarte Polityce Prywatności Administratora dostępnej tutaj.
logo logo
Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 | 01-141 Warszawa
logo