Atrakcyjność produktów dziecięcych wygrywa z troską o środowisko czy przestrzeganiem praw człowieka przez ich producentów

Aktualności
26 kwietnia 2016

Tylko niespełna połowa rodziców sugeruje się odpowiedzialnością społeczną producenta przy zakupie artykułów dziecięcych. Walory edukacyjne produktów wygrywają z troską o środowisko, przestrzeganiem praw człowieka i przyszłością naszej planety.

Jak wynika z badania Grupy On Board Think Kong przeprowadzonego przez SW Research pt.: „Czy nowe technologie wychowują dzieci Millenialsów? Rodzic konsument. Postawy i priorytety”[1], tylko 45,9% rodziców przyznało, że zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność produktów dziecięcych. Co ciekawe, bo znacznie więcej, 64,7% z nich sprawdza, czy takie artykuły są ekologiczne, a aż 87,1% rodziców kieruje się walorem edukacyjnym.  Prawie 70% kupujących produkty dla dzieci wybiera także żywność prozdrowotną, a jeszcze więcej (78,3%) czyta skład na etykiecie.

– Takie wyniki świadczą o tym, że badani nie biorą pod uwagę społecznej odpowiedzialności przy zakupach produktów dziecięcych. Dla rodziców najważniejsze są benefity edukacyjne, ale już nie to, czy producent prowadzi biznes w sposób odpowiedzialny, kieruje się etyką czy stawia na zrównoważony rozwój. Tymczasem wydaje się, że świadomość tego, że poszanowanie przez firmę praw człowieka czy środowiska poprawia naszą jakość życia i gwarantuje bezpieczeństwo, dla tej grupy powinna mieć szczególne znaczenie. Przecież to również dzięki zrównoważonym wyborom, a więc zakupom, będziemy mogli pozostawić naszą planetę przyszłym pokoleniom” – mówi Izabela Sałamacha, lider praktyki CSR w Grupie On Board Think Kong.

Rodzice nie do końca rozumieją społeczną odpowiedzialność biznesu. Kojarzą CSR raczej z akcjami charytatywnymi czy społecznymi, ale już nie z ekologią czy zrównoważoną produkcją.

– Badanie ujawnia niską świadomość konsumencką. W tej sytuacji, wydaje się, że firmy z branży dziecięcej powinny podjąć wysiłek, może łącząc siły, w zakresie edukowania swoich klientów na temat  istoty i znaczenia działań CSR dla konsumentów. Forum Odpowiedzialnego Biznesu podkreśla, że równolegle z tymi inicjatywami muszą iść również działania dotyczące m.in. ładu korporacyjnego, praktyk skierowanych do pracowników, społeczności lokalnych czy dostawców. Tak, by CSR był wdrażany strategicznie i całościowo, tylko wówczas może przynieść trwałe korzyści zarówno firmom, jak i ich klientom – dodaje Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

On Board PR Ecco Network świadczy usługi w dziedzinie doradztwa public relations. Wspólnie z firmami PR z kilkudziesięciu krajów tworzy międzynarodową sieć ECCO International Communication Network – jedną z największych sieci firm PR na świecie. On Board PR jest członkiem Związku Firm Public Relations, partnerem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem wielu nagród w międzynarodowych i polskich konkursach (IPRA GWA, Magellan, Złote Spinacze). Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie komunikacji oferując strategiczne doradztwo m.in. w obszarach: Brand Public Relations, Corporate & Financial Communications, Investor Relations, Crisis Management. On Board PR działa w ramach Grupy On Board Think Kong. www.onboard.pl

 

Think Kong to agencja social media specjalizująca się w realizowaniu celów biznesowych klientów z wykorzystaniem kanałów społecznościowych. Od 2013 r. Think Kong jest członkiem pierwszej międzynarodowej sieci agencji social mediowych BOX Europe. Agencja była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana na międzynarodowych konkursach (IAC, Magellan Awards, Stevie Awards). Realizowała działania promocyjne online dla wielu marek, m.in. KLM, Air France, Groupon, Vision Express, Mlekovita, Tomme Tippee, Sundance Channel. Firma działa w ramach grupy On Board Think Kong. www.thinkkong.pl

 

[1] Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Grupy On Board Think Kong dniach 29.02 – 03.03.2016 r., metodą wywiadów on-line (CAWI) na reprezentatywnej grupie 832 rodziców dzieci w wieku 0-6 lat.Spodobało Ci się to, co przeczytałeś? Porozmawiajmy
Doradzamy w obszarach takich jak: public relations, social media,
content marketing, strategia komunikacji i kreacja.

Tel (22) 321 51 00
Faks (22) 321-51-01
onboard@onboard.pl

Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 01-141 Warszawa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest spółka On Board Public Relations Sp. z o.o. ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, moich danych osobowych wskazanych powyżej w celu odniesienia się do kwestii przedstawionych w treści zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że udzielenie powyższej zgody jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanego wyżej celu. Powyższa zgoda może być w każdej chwili przeze mnie odwołana na podstawie oświadczenia przesłanego pocztą zwykłą na podany wyżej adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres onboard@onboard.pl co może jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na moje pytanie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora moich danych i przysługujących mi uprawnień z tym związanych są zawarte Polityce Prywatności Administratora dostępnej tutaj.
logo logo
Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88 | 01-141 Warszawa
logo