Pomagamy
w osiaganiu
celów biznesowych

Strategiczna komunikacja korporacyjna i marketingowa jest dla nas jednym z najważniejszych instrumentów nowoczesnego zarządzania w budowaniu poparcia i rozwoju działalności każdej organizacji. Skutecznie doradzamy naszym klientom w takich obszarach jak: public relations, social media, content marketing, strategie komunikacji i kreacja; opierając naszą wiedzę o analizy i badania rynku oraz konsumentów.

logo logo Globalny zasięg,
50 biur, 1500 konsultantów
na całym świecie

Wspólnie z kilkudziesięcioma partnerami z pięciu kontynentów tworzymy ECCO International Communications Network - jedną z największych międzynarodowych sieci firm doradztwa public relations oraz BOX Network - pierwszą światową sieć agencji digital i social media. Przynależność do globalnych sieci umożliwia nam planowanie i realizację działań komunikacyjnych na całym świecie dla wszystkich naszych klientów. Działając na polskim rynku od 1996 roku, obecnie zatrudniamy w Warszawskim biurze ponad 60 konsultantów różnych specjalizacji.

Świadczymy
kompleksowe usługi

Visual PR

CSR

Raporty Wpływu

Warsztaty i szkolenia

Strategie Komunikacji, Audyty

Stakeholders relations

Social Media

SEO

Performance Marketing

Wydarzenia Medialne

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja kryzysowa

Komunikacja Globalna

Kampanie z influencerami

Content Marketing

Visual PR

Wizualizowanie treści w formie infografik, animacji czy wideo kilkukrotnie zwiększa zasięg oraz zaangażowanie odbiorców tych treści i wpływa na skuteczność realizowanych działań komunikacyjnych. Mamy doświadczenie w tworzeniu projektów graficznych, wizualizowaniu treści korporacyjnych i marketingowych przekazywanych we wszystkich kanał komunikacji jednocześnie dbając o ich pozycjonowanie w wyszukiwarkach.

CSR

Wysoki standard odpowiedzialności przedsiębiorstwa za wpływ na społeczeństwo przekłada się na wzrost zainteresowania inwestorów, lojalność konsumentów i interesariuszy oraz poprawne relacje ze społecznościami lokalnymi oraz władzami, podniesienie poziomu kultury organizacyjnej a co za tym idzie pozyskanie lepszej kadry pracowników. Wprowadzenie zasad odpowiedzialnego biznesu wpływa znacząco na przewagę konkurencyjną dla polskich firm coraz częściej prowadzących działalność na nowych rynkach.

Raporty Wpływu

Prezentowanie branży lub organizacji przez pryzmat mierzalnych danych oddziaływania na gospodarkę i otoczenie pomaga w pozyskaniu poparcia różnych grup interesariuszy, klientów czy szeroko rozumianej opinii publicznej. Pomagamy firmom prezentować przełożenie ich działalność biznesowej w szerszym ujęciu ekonomiczno-gospodarczym, integrując wartości społecznej odpowiedzialności z działalnością komercyjną.

Warsztaty i szkolenia

Warsztaty i szkolenia są stałym elementem naszej codziennej pracy. Pomagamy naszym klientom rozwijać wiedzę związaną z obszarami ich działania oraz wypracowywaniu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie komunikacji. Wspieramy w doskonaleniu posiadanych umiejętności. Oferujemy również zaawansowane treningi i symulacje kryzysowe, współpracując ze profesjonalnymi trenerami oraz zawodowymi dziennikarzami.

Strategie Komunikacji, Audyty

Opracowujemy kompleksowe strategie komunikacji obejmujące audyty, benchmarking, wywiady z ekspertami, pogłębione badania grupy docelowej. Budujemy strategie PR, marketingowe, digitalowe. Wspieramy firmy w tworzeniu strategii komunikacji związanych z rozwojem działalności na międzynarodowych rynkach. Realizujemy rozbudowane audyty w zakresie komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej oraz audyty wśród ekspertów i przedstawicieli mediów.

Stakeholders relations

Wspieramy firmy na różnych etapach komunikacji z interesariuszami. Mapujemy osoby, podmioty, grupy - istotne dla bieżącej komunikacji oraz strategicznych inicjatyw prowadzonych przez spółkę. Prowadzimy działania z obszaru Influencer Relations. Przygotowujemy strategie komunikacji, budujemy długoterminowe relacje, angażujemy w prowadzone działania.

Social Media

Budujemy zasięg w kanałach social media prowadząc dla naszych klientów komunikację w serwisach Facebook, Instagram, LinkedIn czy Twitter - w różnych językach, na różnych rynkach. Przygotowujemy strategie contentowe, treści, publikujemy je, monitorujemy oraz moderujemy dyskusje. Realizujemy też kampanie zasięgowe w kanałach social media wspierając działania sprzedażowe. Pomagamy też naszym klientom rozwijać własne kompetencje w tym obszarze, wzmacniając ich od strony kreacji, szkoleń i przygotowywania wewnętrznych instrukcji.

SEO

Zapewniamy widoczność treści w wyszukiwarce Google i jakościowy ruch na strony naszych klientów. Opiekujemy się wizerunkiem w Google, optymalizujemy treści i serwisy, monitorujemy i raportujemy wyniki. Wzmacniamy w ten sposób skuteczność kampanii edukacyjnych, sprzedażowych i wizerunkowych.

Performance Marketing

Prowadzimy kampanie efektywnościowe generujące zamówienia, prospekty i rejestracje z kanałów social media. Wykorzystujemy wszystkie dostępne formaty komunikacji i optymalizujemy działania na poziomie koncepcji, kreacji, targetowania. Raportujemy wyniki w transparentny sposób, doradzamy jak podwyższyć skuteczność performance marketingu łącząc go z działaniami w innych obszarach.

Wydarzenia Medialne

Medialne wydarzenia specjalne to jedna z najskuteczniejszych metod komunikacji firmy z otoczeniem. Pozwalają zwiększyć zasięg realizowanych działań komunikacyjnych, budują angażujące relacje z klientami, firmą, produktami lub usługami. Wprowadzają konsumenta w świat marek i wartości firmy. Niezależnie od skali wydarzenia dbamy o wyjątkowy i unikalny jego charakter, aby był spójny ze strategią komunikacji i długofalowo budował pozytywne skojarzenia.

Komunikacja wewnętrzna

Opracowujemy kompleksowe strategie komunikacji wewnętrznej, realizując przy tym wewnętrzne badania i audyty. Wspieramy naszych klientów zarządzając komunikacją w procesie zmiany. Tworzymy i prowadzimy kampanie do pracowników obejmujące niestandardowe aktywacje oraz wydarzenia specjalne. Tworzymy treści do komunikacji z pracownikami, mierzymy ich skuteczność i atrakcyjność. Prowadzimy warsztaty dla pracowników oraz przedstawicieli zarządu. Rozwijamy komunikację o nowe narzędzia, wspieramy ich wdrożenie.

Komunikacja kryzysowa

Tworzymy kompleksowe scenariusze i manuale kryzysowe zarówno dla osób zajmujących się komunikacją jak i dla pozostałych pracowników firmy. Wspieramy ich wdrażanie. Analizujemy procesy, procedury, kanały, a także materiały wykorzystywane w komunikacji. Mapujemy interesariuszy, budujemy strategie antykryzysowe, wyznaczamy czynniki sukcesu. Prowadzimy szkolenia i symulacje kryzysowe, w tym specjalne panele dedykowane kryzysom w social media. Zarządzamy sytuacjami kryzysowymi, pełnimy funkcję rzecznika. Prowadzimy komunikację pokryzysową.

Komunikacja Globalna

Wspieramy ekspansję na nowe rynki i zwiększenie sprzedaży poprzez spójną komunikację w różnych kanałach dostosowując ją do lokalnych standardów. Współtworzymy sieci ECCO Network i Box Network zapewniając naszym klientom prowadzenie działań w ponad 50 krajach. Wspólnie zaplanujmy efektywne dotarcie do Twoich klientów i interesariuszy w Europie, Azji lub Ameryce.

Kampanie z influencerami

Angażujemy wpływowych blogerów i Youtuberów - tworzymy kampanie zasięgowe, programy ambasadorskie, akcje edukacyjne i sprzedażowe. Wyniki kampanii mierzymy używając własnego, autorskiego oprogramowania. Pomagamy optymalizować działania z influencerami, racjonalizować wydatki na kampanie prowadzone na blogach i kanałach wideo. Budujemy też relacje w imieniu marek z influencerami, angażujemy ich w projekty społeczne firm.

Content Marketing

Dzięki produkcji ciekawych i angażujących treści docieramy do klientów na różnych etapach ich relacji z produktem, kategorią produktów i konkretną marką. Edukujemy ich. Pomagamy firmom pozyskiwać nowych klientów. Wzmacniamy ich pozycję ekspercką. Układamy strategie content marketingowe, tworzymy centra contentowe zoptymalizowane pod widoczność w wyszukiwarkach i social media. Mierzymy skuteczność działań i jakość treści, opierając się na autorskiej metodologii.

Realizujemy projekty
w sektorach

(zobacz nasze doświadczenia)

Aktualności.
Nasze doradztwo opieramy na wiedzy.
Informujemy. Opracowujemy raporty.
Badamy, analizujemy.

Visual storytelling w PR i umiejętność opowiadania obrazem.

Wywiad z Mikołajem Podlaskiem, graphic designerem w Grupie On Board Think Kong. Rozmawiamy o visual storytellingu w PR i umiejętności opowiadania obrazem.

Visual storytelling w PR i umiejętność opowiadania obrazem.

Wywiad z Mikołajem Podlaskiem, graphic designerem w Grupie On Board Think Kong. Rozmawiamy o visual storytellingu w PR i umiejętności opowiadania obrazem.

Polscy CEO w social media. Czy korzystają z nowoczesnych kanałów komunikacji?

Na łamach raportu „Polscy CEO w social media”, przygotowanego wspólnie z naszą siecią, Ecco International Communications Network, postanowiliśmy sprawdzić, czy prezesi 20 największych polskich firm, prowadzą komunikację za pośrednictwem Twittera i LinkedIna i jak w tym kontekście wypadają na tle CEO z ponad 20 światowych rynków.

Polscy CEO w social media. Czy korzystają z nowoczesnych kanałów komunikacji?

Na łamach raportu „Polscy CEO w social media”, przygotowanego wspólnie z naszą siecią, Ecco International Communications Network, postanowiliśmy sprawdzić, czy prezesi 20 największych polskich firm, prowadzą komunikację za pośrednictwem Twittera i LinkedIna i jak w tym kontekście wypadają na tle CEO z ponad 20 światowych rynków.

Do zespołów Grupy On Board Think Kong dołączyła Maria Uszyńska i Wojciech Chorąży.

Do zespołów Grupy On Board Think Kong dołączyła Maria Uszyńska i Wojciech Chorąży.

Do zespołów Grupy On Board Think Kong dołączyła Maria Uszyńska i Wojciech Chorąży.

Do zespołów Grupy On Board Think Kong dołączyła Maria Uszyńska i Wojciech Chorąży.

Kampania edukacyjna „Poznaj się na tłuszczach” ze złotą nagrodą w konkursie Power of Content Marketing Awards 2017

Kampania edukacyjna „Poznaj się na tłuszczach”, realizowana przez Grupę On Board Think Kong dla ZT „Kruszwica”, zdobyła złotą nagrodę…

Kampania edukacyjna „Poznaj się na tłuszczach” ze złotą nagrodą w konkursie Power of Content Marketing Awards 2017

Kampania edukacyjna „Poznaj się na tłuszczach”, realizowana przez Grupę On Board Think Kong dla ZT „Kruszwica”, zdobyła złotą nagrodę…

50+ specjalistów
w Grupie On Board Think Kong.
Budujemy zespoły na potrzeby każdego projektu.

logo

Spotkajmy się.
Porozmawiajmy.

Zapraszamy - chętnie opowiemy
o metodyce pracy, sukcesach naszych klientów,
doświadczeniach. Poczęstujemy też dobrą kawą.

Grupa On Board Think Kong
ECCO International Communications Network
Ul. Wolska 88
01-141 Warszawa


Tel (22) 321 51 00
Faks (22) 321-51-01
onboard@onboard.pl

Firma jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000184984. NIP: 951-209-31-33, REGON: 015613225